Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 05 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 15:48 25/06/2020  

VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO CÁC THÔNG TƯ


Trường THCS Đặng Vinh gởi toàn thể CB-GV-NV:

-  Dự thảo Thông tư quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo  (có Thông tư kèm theo)

- Dự thảo các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập (Có các Thông tư kèm theo):

+  Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non công lập;

+  Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học công lập;

+  Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trung học cơ sở công lập; - Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trung học phổ thông công lập

Để có cơ sở báo cáo cho PGD, yêu cầu quý thầy cô nghiên cứu, góp ý các thông tư và gởi qua mail của BGH trước ngày 27/6/2020.

Tải file 1      Tải file 2

Số lượt xem : 24

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác