Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 07 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

MẪU PHỤ LỤC MINH CHỨNG 2( ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GV THCS) Qúy thầy cô đọc thông tư 20( có đính kèm file- cv 4530) để làm phần Phụ lục minh chứng.Trân trọng

  • TƯ VẤN TUYỂN SINH
    Sáng 15/6/2020, trường THCS Đặng Vinh phối hợp với trường Cao Đẳng Công ...

Trang 1/27