Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 06 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 16:18 02/04/2019  

Về việc kiểm tra quy trình tự đánh giá chất lượng giáo dục kết hợp công tác bồi dưỡng thường xuyên các cơ sở giáo dục

Tải file 1  

Số lượt xem : 169

Các tin khác