Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 05 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 12:37 30/06/2020  

Tuần 27 năm 2020
Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(29/06/2020)

THI KHII VĂN+ LÝ 6

- Nộp hồ sơ thi sáng tạo TTTNNĐ: T.Hùng

- GV Địa+ Hóa 8+9 nộp bài thi học kỳ

-9h30: GVBM K8+9 hoàn tất cập nhật điểm trên CTTĐT

- 10h00: TTCM rà soát chất lượng bộ môn 8+9 báo cáo BGH trước 13h00

THI KHII VĂN+ LÝ 7

- 14h00 đến 16h00: GVBM K8+9 vào sổ điểm chính

- 16h30: GVCN K8+9 nhận sổ điểm chính

Thứ Ba
(30/06/2020)

THI HKII TIẾNG ANH+ SINH 6

- 8h00: GV Văn +Lý 6 nộp bài thi học kỳ

- 10h00:  Họp xét hạnh kiểmK 8+9 ( BGH+BTCĐ+TPT+GVCN 6+7)

- Nộp hồ sơ SKKN cho PGD

THI HKII TIẾNG ANH+ SINH 7

- 13h30: GVCN K8+9 kiểm tra chéo sổ điểm

- GV Văn Lý 7 nộp bài thi học kỳ

14h30 đến 16h45 : GVBM K8+9 vào học bạ

- TTCM nộp chất lượng hai mặt cho Vân Anh

-17h00" GVCN K8+9 nhận học bạ

Thứ Tư
(01/07/2020)

THI HKII TOÁN + SỬ 6

- 7h00: Tham gia giám sát thi HKII tại trường TH: C.M.Hoa( TN số 1)+ C.Huyền( TH số 2)+ C.H.Anh ( TH số 3)

- 8h00: GV Tiếng Anh+ Sinh 6 nộp bài thi HK

- 10h00: GVCN 8+9 hoàn tất học bạ

THI HKII TOÁN + SỬ 7

- 13h00: Tham gia giám sát thi HKII tại trường TH: C.X.Thanh( TN số 1)+ C.B.Hương( TH số 2)+ C.Loan ( TH số 3)

- 13h30: GV Tiếng Anh+ Sinh 6 nộp bài thi HK

- GVCN 8+9 kiểm tra chéo Học bạ

Thứ Năm
(02/07/2020)

THI HKII ĐỊA+ CÔNG NGHỆ 6

- 8h00: GV Toán +Sử 6 nộp bài thi HK

- 10h00: Kiểm tra chéo lần cuối hồ sơ K.9 ( BGH+TTCM+GVCN K9)

THI HKII ĐỊA+ CÔNG NGHỆ 7

- 13h30: GV Toán+ Sử 7 nộp bài thi học kỳ

Thứ Sáu
(03/07/2020)

7h00: Họp xét đè nghị công nhận TN THCS 

8h00: GV Địa+ Công nghệ 6 nộp bài thi Học kỳ

10h00: GV Địa+ Công nghệ 7 nộp bài thi Học kỳ

13h00: TKHĐ: In giấy chứng nhận TN THCS tạm thời cho HS Khối 9: T.Lân

- Nộp hồ sơ công nhận TN THCS cho PGD: Vân Anh

- 15h00: GVBM K6+7 hoàn thành cạp nhật điểm trên cổng TTĐT

- 15h30: TTCM rà soát chất lượng bộ môn 6+7 báo cáo BGH trước 16h00

- 16h00: GVBM K6+7 vào sổ điểm chính

Thứ Bảy
(04/07/2020)

-7h00: GVBM K6+7 kiểm tra chéo hồ sơ

- 8h00: Họp xét hạnh kiểmK6+7 ( BGH+BTCĐ+TPT+GVCN 6+7)

- 9h00: Sinh hoạt Chi bộ

- 10h00: GVCN K6+7 nhận sổ điểm chính+ GVBM 6+7 Vào học bạ

- 13h00: TTCM nộp tổng hợp chất lượng hai mặt cho Vân Anh- TTCM nộp hồ sơ ddanhs giá CC-VC cho Vân Anh

- GVCN 17lớp nộp danh sách HSG+HSTT+ THI LẠI cho Vân Anh

- 14h00: Tổng kết Tổ

- 17h00: Nộp biên bản+ Hồ sơ thi đua Tổ-> Vân Anh

- 17h00: GVCN K6+7 nhận học bạ

Chủ Nhật
(05/07/2020)