Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 05 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Toán - Lý- Tin

Tổ Toán - Lý- Tin

Cập nhật lúc : 10:35 21/06/2017  

Giới thiểu về tổ

Tổ Toán - Lý - Tin Tổ gồm có 11 thành viên

Tổ Toán - Lý - Tin gồm có 11 thành viên: có 5 giáo viên Toán, 3 giáo viên Tin và 2 giáo viên Vật lý

Phương châm chung của tổ là "Đoàn kết, cùng nhau tiến bộ"

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Xuân Thanh

Chuyên môn: Toán Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

Điện thoại:0773570450Email:ntxthanh213@gmail.com

Tổ phó: Phan Văn Quân Chuyên môn: Tin học Lĩnh vực phụ trách: Tin học Điện thoại:0382057718 Email:pheropquan@gmail.com
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Trần Thị Bích Hương      
2  Tạ Quang Phương Thảo      
3

 Lê Văn Khuyến

     
4

Võ Quang Bình

     
6

Trần Thị Kim Loan

     
7

Hoàng Ngọc Kỳ Lân

     
8

Nguyễn Xuân Thùy

     
9

Trần Thị Hạnh Phước

     
         

Số lượt xem : 549