Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 05 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Địa- Sinh - Hóa - CN

Tổ Địa- Sinh - Hóa - CN

Cập nhật lúc : 10:38 21/06/2017  

Giới thiểu về tổ

Tổ Sinh - Hóa - Địa - Công Nghệ Gồm có 10 thành viên Tổ trưởng thầy Trần Như Hải Tổ phó cô Tống Thị Nga

                                   

                                                 

              

             

Họ và tên:   Trần Như Hải                                          

Chức vụ: Tổ Trưởng

Email: 

Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách:

                

Họ và tên: Tống Thị Nga

Chức vụ: tổ phó

Email: 

Điện thoại: 0942 960 080

Lĩnh vực phụ trách: Sinh Học

      

 Họ và tên: Trần Thị Phương Thảo
 Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn- Giáo viên: Địa Lí
 Email:
 Điện thoại: 0981 329 745
 Giáo viên: Hóa học
       Họ và tên: Nguyễn Thị Lê Na
 Điện thoại: 0813 836 839
 
 
 
       Họ và tên: Trương Thị Hồng
 Giáo viên: Công Nghệ
 Điện thoại: 0869 923 464
 
 
       Họ và tên: Hoàng Thị Loan
 Giáo viên: Địa Lí
 Điện thoại: 0982 031 182
 
 
 

  

Số lượt xem : 521