Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 05 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ GDCD-T.Dục-Nhạc- Họa

Tổ GDCD-T.Dục-Nhạc- Họa

Cập nhật lúc : 10:34 21/06/2017  

Giới thiểu về tổ

Tổ Thể Dục - Âm Nhạc - Mỹ Thuật- GDCD: Tổ gồm có 8 thàng viên Tổ Trưởng cô Lê Thị Mỹ Trang Tổ phó cô Trần Thị Nguyệt Thu

                                                                       

                 

                 

Họ và tên: LÊ THỊ MỸ TRANG                                                                                             

Sinh ngày: 11/06/1973
Chức vụ: Tổ trưởng- GV bộ môn TD
Địa chi: 6/49 Nguyễn Cư Trinh- Thuận Hòa- Huế
SĐT: 0946511423  Email: lethimytrang1973@gmail.com
Họ và tên: TRẦN THỊ NGUYỆT THU
Sinh ngày:02/02/1979
Chức vụ: Tổ Phó- GV bộ môn MT
Địa chỉ: 27/197 Trần Phú- Huế 
SĐT: 0989489345. Email: trannguyetth79@gmail.com 
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
Sinh ngày: 11/07/1987 
Chức vụ: TPT- GV bộ môn Âm nhạc 
Địa chỉ: 248 Đặng Tất- Hương Vinh- Hương Trà 
SĐT: 0975448207. Email: Kimlien101116@gmail.com 
  Họ và tên: TRẦN THỊ MỸ ANH 
Sinh ngày:21/12/1979 
Chức vụ: GV bộ môn Âm nhạc
Địa chỉ:4B/120 Phan Bội Châu
SĐT: 0987424603. Email: tranthimyanh2212@gmail.com 
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ SONG THAO
Sinh ngày:19/01/1981 
Chức vụ: GV bộ môn GDCD 
Địa chỉ: Phòng 304 nhà A TT Lê Hồng Phong- Huế 
SĐT: 0787546004 . Email: Songthao191@gmail.com 
  Họ và tên: LÊ THỊ ÁNH TUYẾT 
Sinh ngày: 22/12/1977 
Chức vụ: GV bộ môn GCD
Địa chỉ: Lô 07 Bùi Hữu Nghĩa- Phú Hiệp- Huế
SĐT: 0775551227. Email: tuyetgdcd@gmail.com 
     Họ và tên:Đỗ Mạnh
Sinh ngày: 20/04/1985 
Chức vụ: GV bộ môn TD 
Địa chỉ: Hương Vinh- Hương Trà- TT Huế 
SĐT: 0986999355. Email: myhuongdhsphue@gmail.com 
   Họ và tên: TRƯƠNG QUÍ VIỆT
Sinh ngày: 11/11/1965 
Chức vụ: GV bộ môn Âm nhạc 
Địa chỉ: 30 Bao Vinh- Hương Vinh- Hương Trà
SĐT: 0948764908. Email: viettruongqui@yahoo.com

Số lượt xem : 501