Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 05 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Anh văn

Tổ Anh văn

Cập nhật lúc : 10:36 21/06/2017  

Giới thiểu về tổ

Tổ Anh Văn Gồm có 4 thành viên Tổ trưởng cô Trần Thị Thanh Nhã

 

Họ và tên: TRẦN THỊ THANH NHÃ

Sinh ngày: 15 -10-1977

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh

Địa chỉ: 40 Đoàn Thị Điểm – Thuận Thành – Huế

Số điện thoại: 0913968561

Email: Doannghia1975@gmail.com

 

Họ và tên: HỒ THỊ KIM OANH

Sinh ngày: 01-05-1975

Chức vụ: Giáo viên Tổ Tiếng Anh

Địa chỉ: 345/14 Đặng Tất – Hương Vinh- Hương Trà

Số điện thoại: 0907789645

Email: hothikimoanhhd@gmail.com

 

Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG

Sinh ngày: 15 – 8-1982

Chức vụ: Giáo viên Tổ Tiếng Anh

Địa chỉ: 5/3 KIỆT 69 Đặng Tất – An Hòa – Huế

Số điện thoại: 0931974000

Email: thuytrangdangvinh1508@gmail.com