Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 05 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » CHI ĐOÀN

CHI ĐOÀN

Cập nhật lúc : 09:37 23/06/2017  

Đôi nét về Chi đoàn

Bí thư chi đoàn: Nguyễn Xuân Thùy

Số lượt xem : 478