Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 05 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Chi bộ

Chi bộ

Cập nhật lúc : 10:39 13/05/2020  

Quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 20-22 - Căn cứ vào Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; - Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ THCS Đặng Vinh nhiệm kỳ 2020 – 2022; - Xuất phát từ tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Chi bộ THCS Đặng Vinh; nhằm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, xây dựng nền nếp làm việc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; phiên họp Chi bộ ngày 25tháng 01 năm 2020 đã thảo luận và thống nhất ban hành Quy chế làm việc của chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2022 như sau:

Tải file 1  

Số lượt xem : 45