Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 05 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 
Họ và tên:  Phạm Thị Thu Hường
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email: ptthuong.thcshtradvinh@hue.edu.vn
Điện thoại:  0986408509
Địa chỉ:  Bùi Thị Xuân- Phường Đúc-TP Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường, Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường. Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học. Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó. Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý tài chính, cơ sở vật chất; hành chính, chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên. Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh. Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường. Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Bộ Chính trị, của Ngành ...

Số lượt xem : 1881

Các tin khác