Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 05 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 09:51 01/04/2013  

Giới thiệu đôi nét về trường

Tình hình chung

Trường THCS Đặng Vinh

-Địa chỉ: Thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, Thị Xã Hương Vinh, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Xã Hương Vinh, Thị xã Hương Trà là vùng thấp trũng, phía Nam và Tây giáp thành phố Huế, phía Đông giáp Huyện Phú Vang, phía Bắc giáp xã Hương Toàn và xã Hương Phong Thị xã Hương Trà. Xã Hương Vinh có diện tích tự nhiên 721 ha, trong đó diện tích canh tác 350 ha; dân số có 14428 người. Phần lớn dân cuwsoongs bằng nghề nông, một bộ phận nhỏ làm các nghề truyền thống như mộc mỹ nghệ, gạch ngói, rèn và buôn bán nhỏ; đời sống nhân dân đang còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ dân thuộc hộ nghèo và cận nghèo chiếm gần 10%

Nhân dân Hương Vinh phần lớn hiếu học, trình độ dân trí tương đối cao nhưng phân bổ không đồng đều; các vùng giáp ranh thành phố Huế có trình độ dân trí cao hơn các vùng khác như ở các thôn Thủy Phú, Triều Sơn Đông, Triều Sơn Nam, Đội 12 B.Xã Hương Vinh nhiều năm được công nhận PCGD Tiểu học đúng độ tuổi và PCGD THCS, đang phấn đấu phổ cập trung học.

Năm học 2017-2018 có 19 lớp: 4 lớp 6, 5 lớp 7, 5 lớp 8 và 5 lớp 9

Xã Hương Vinh là địa bàn giáp ranh thành Phố Huế, tình hình giáo dục trật tự an toàn xã hội tương đối phức tạp, là địa bàn trọng điểm về TTATXH của thị xã Hương trà nên ảnh hưởng không ít đến công tác giáo dục ở địa phương.

Số lượt xem : 3162